Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie i na terenie powiatu lubelskiego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
ulica Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin, telefon: 81 4665300; https://mopr.lublin.eu/
Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR
ulica Głęboka 11, 20-612 Lublin, telefon: 814665486; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Centrum Interwencji Kryzysowej
ulica Probostwo 6A, 20-084 Lublin, telefon: 814665546, 4665547; https://www.cik.lublin.eu/
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Potrzebującym „AGAPE”
ulica Bernardyńska 5, 20-012 Lublin, telefon: 81 5343887;
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności ” Bona Fides”-
ulica Niecała 4/5a,20-080 Lublin, telefon: 535000523;
Towarzystwo "Nowa Kuźnia"
ulica Samsonowicza 25, 20-485 Lublin, telefon: 814434313;
Stowarzyszenie "RYSA"
ulica Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, telefon: 693471437;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Stowarzyszenie"KONTAKT"
ulica Skierki 12, 20-601 Lublin, telefon: 815337999;
Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ (Poradnia oferuje także pomoc dla uzależnionych dzieci i młodzieży)
ulica Karłowicza1, 20-027 Lublin, telefon: 81 5322979;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
ulica Okopowa 5, 20-022 Lublin, telefon: 81 458 38 61
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
ulica Bronowicka 3, 20-301 Lublin, telefon: 81 748 52 10