„Ślubujemy uczyć się tego, co piękne i mądre….”                             
 Dnia 20 października 2023r.odbyła się w naszej szkole uroczystość Ślubowania i Pasowania na uczniów. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych uczniów szkoły, ale również dla ich rodziców. Zanim pierwszoklasisty zostali przyjęci do grona Szkolnej Rodziny, zaprezentowali krótki występ artystyczny. Były wiersze i piosenki  oraz ruch w rytmie hiszpańskim. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów oraz poświęcenie plecaków, które wzbudziły wiele emocji. Pierwszy raz w historii szkoły Ślubowali również rodzice pierwszoklasistów.
„Mam dziecko w szkole.
  Będę się starać:
-Pamiętać, że moje dziecko jest wspaniałym darem,
- Słuchać uważnie o czym mówi,
- Pamiętać, że każdy ma prawo do błędu,
- Cenić w dziecku to, co w nim najlepsze,
 -Kochać je i wspierać
 -Cieszyć się jego dzieciństwem"
Aktu  pasowania dokonała dyrektor szkoły pani Hanna Szymańska pięknym, czerwonym ołówkiem. W ten sposób pierwszoklasiści zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym.
Dowodem były akty pasowania na ucznia oraz legitymacje  szkolne wręczone pierwszoklasistom  przez dyrektora i wychowawcę.
Koledzy i koleżanki z klasy III przywitali Pierwszaki wierszem i życzeniami .                                                                                                                    
Najmłodsi uczniowie otrzymali również gratulacje i wspaniałe prezenty od zaproszonych gości Wójta Gminy Konopnica  Mirosława Żydka, naszego Ks. Proboszcza Stanisława Papierza, Rodziców oraz  kolegów i koleżanek z przedszkola i szkoły. Wzruszające słowa skierowali do pierwszoklasistów, dyrektora  szkoły, wychowawczyni i grona pedagogicznego rodzice uczniów klasy I.
Uroczystość zakończyła się wspaniałym, słodkim poczęstunkiem przygotowanym dla uczniów klasy I  i  grona pedagogicznego przez rodziców.