Dnia 29 września b.r. naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest szkolny parking. Na parkingu nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ćwiczenia - p. mgr Monice Sito, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W akcji brali udział: nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi.