W dniach 9 – 12 maja uczniowie z klas IV – VIII wzięli udział w Majowej Grze Terenowej. Jej tematem były okoliczności uchwalenia i treść Konstytucji 3 maja. Zabawę rozegraliśmy na terenach rekreacyjnych wokół szkoły. Różnorodne zadania rozwiązywane przez uczniów wymagały m.in. czytania tekstów źródłowych, słuchania utworów muzycznych, czytania mapy, pracy z reprodukcjami obrazów historycznych. Uczniowie wykonywali zadania na czas. W trakcie rywalizacji w klasie czwartej i w klasach V – VIII wyłoniliśmy dwa zwycięskie zespoły: Alan Jurak, Jakub Wadowski, Amelia Wilczek, Maria Pluzhnyk ( kl.IV) oraz Nel Wójcik, Klaudia Sirow, Małgorzata Kozłowska, Wanda Jarzyna (kl. VIII). Zabawa była przednia, a nasi uczniowie mieli okazję łączyć naukę z ruchem na świeżym powietrzu. Pomysł historycznej gry terenowej wpisał się w treści propagowane w projekcie Trzymaj Formę! realizowane w wybranych klasach.
Cieszy nas zaangażowanie wszystkich uczestników gry, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.