Ogłoszenie
W związku z Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Konopnica z dnia 9 marca 2023 r. informuję, że w okresie wakacji w terminie 31.07.2023r. do 31.08.2023 r. w Szkole Podstawowej w Radawcu Dużym będzie funkcjonował oddział przedszkolny dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Konopnica. Godziny funkcjonowania oddziału: 8:00 do 13:00. Do niniejszego ogłoszenia dołączony jest druk zapisu dziecka. W okresie funkcjonowania oddziału dzieci będą mogły korzystać ze śniadań i obiadów. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci. Karty zgłoszenia wraz z podpisanymi kartami RODO proszę przekazać do sekretariatu w terminie 09.06.2023r. Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu należy uiścić opłaty za obiady w sekretariacie szkoły lub okazać potwierdzenie przelewu na konto szkoły.
Hanna Szymańska – dyrektor szkoły