Początek roku szkolnego 2015/2016 stał się dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej okazją do świętowania niezwykłego jubileuszu – 80-tej rocznicy powstania placówki. W związku z tym zaplanowano ważne uroczystości i ciekawe atrakcje zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, rodziców, absolwentów oraz partnerów szkoły. 1 września obchody jubileuszu zapoczątkowało uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Następnie uczestnicy obchodów rocznicowych wzięli udział we Mszy Święta odprawionej przez księdza Proboszcza Stanisława Papierza i księdza Kanonika Konrada Dobrowolskiego. Po nabożeństwie uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście udali się pod budynek szkoły, przemarsz poprowadził poczet sztandarowy. Na miejscu posadzono i poświecono Dąb Pamięci, który wraz z wykonaną na tę okazję tablicą ma przypominać o początkach naszej placówki, symbolizować jej rozwój i efekty pracy społeczności szkolnej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili absolwenci i zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: pani Janina Mazurek (jako dziecko w 1935 roku rozpoczęła naukę w nowo wybudowanej szkole w Radawcu Dużym, mała 7 lat), pan Marian Żydek, ksiądz Konrad Dobrowolski, Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konrad Banach, Zastępca Wójta Gminy Konopnica Anna Olszak, pani Helena Brodziak i dyrektorzy szkół. Popołudnie 1 września należało do najmłodszych – to dla uczniów i ich rodzin zorganizowano wspaniały festyn, na którym dzieci pod okiem animatorów brały udział w zabawach integracyjnych i konkursach, mogły pobawić się na dmuchanych zjeżdżalniach i upiec kiełbaski. Największą atrakcją były jednak dla nich pokazy strażackie!


Kontynuacją obchodów jubileuszu była uroczystość zorganizowana w sobotę 5 września. Odczytana wówczas została historia szkoły, a dzieci – od przedszkolaków po szóstoklasistów – grały, tańczyły, recytowały i śpiewały, prezentując swoje uzdolnienia i twórczość. Dyrektor placówki pani Hanna Szymańska złożyła gratulacje i podziękowania nauczycielom emerytom i obecnym pracownikom i osobom związanym z funkcjonowaniem szkoły za pracę wykonywaną przez lata z oddaniem i pasją. Otrzymaliśmy serdeczne życzenia od Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka, Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza, Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli, Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Wójta Gminy Konopnica Mirosława Żydka, Zastępcy Wójta Gminy Konopnica Anny Olszak, Komendanta policji w Bełżycach nadkomisarza Mariusza Kozaka, Prezesa Oddziału ZNP Janusza Różyckiego, Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Dudy, Radnych Gminy Konopnica oraz od dyrektorów zaproszonych szkół i absolwentów. Tego dnia odbył się również bal absolwenta, na którym w niezwykłej atmosferze bawiły się osoby związane ze Szkolą Podstawową im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym – nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.