Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym jest Szkoła z siedzibą w Radawcu Dużym 145, 21–030 Motycz, tel. 81 50 30 022, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym jest Pani Iwona Wójcik , adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., adres do korespondencji: Radawiec Duży 145, 21-030 Motycz

pdfKARTA INFORMACYJNA P i PR e-learning (pdf)

pdfZarządzenie nr 13/03/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym z dnia 10.03.2018 r.