23 czerwca społeczność naszej szkoły spotkała się na doniosłej uroczystości, którą swoją obecnością uświetnili Wójt Gminy Konopnica, Pan Mirosław Żydek oraz Radni Gminy Konopnica Pani Monika Durlak i Pan Tomasz Brodziak. Głównymi bohaterami uroczystości byli niewątpliwie ósmoklasiści, którzy opuszczają mury swojej podstawówki i po wakacjach rozpoczną kolejny etap edukacji. Spotkanie rozpoczęto od uroczystego przekazania sztandaru szkoły siódmoklasistom i ślubowania uczniów kl.VIII. Następnie absolwenci pożegnali się z koleżankami i kolegami z klas młodszych, Dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, podziękowali rodzicom i pozostałym pracownikom szkoły. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki, otrzymali nagrody książkowe od Rady Rodziców oraz od Pana Wójta, Mirosława Żydka. Potem przyszła kolej na wręczenie świadectw z paskiem najlepszym uczniom z klas IV – VII. Szczególnie wyróżniony został Irek Kapica, uczeń kl.IV, który otrzymał nagrodę Dyrektora Szkoły za najwyższą średnią ocen. Patentem na 100% frekwencję podzielił się Kuba Wadowski z kl.IV, który jako jedyny uczeń w kl.IV – VIII nie opuścił ani jednej godziny w minionym roku szkolnym.
Zwieńczeniem uroczystości był polonez zatańczony przez absolwentów. Ich odświętne stroje, a przede wszystkim obecność najbliższych, podkreślały doniosły charakter chwili. Potem głos ponownie zabrała Dyrektor szkoły, Pani Hanna Szymańska, dziękując p. Monice Sito za przygotowanie poloneza i p. Wiolecie Żydek za program artystyczny. Zwróciła się również do absolwentów – przypomniała ich ślubowanie w klasie pierwszej i życzyła, by spełniły się ich plany i marzenia. Na zakończenie ósmoklasiści i ich rodzice przygotowali dla wszystkich uczestników uroczystości słodką niespodziankę.
Pod koniec roku szkolnego w naszej szkole odbył się jak co roku egzamin na kartę rowerową. Uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia mieli możliwość przystąpienia najpierw do egzaminu teoretycznego, a później praktycznego - sprawdzającego umiejętność jazdy na rowerze na przygotowanym do tego celu placu manewrowym. Choć łatwo nie było, cała szesnastka wzorowo pokonali wyznaczona trasę i już otrzymali upragnione „karty rowerowe”. Gratulacje! KASK NA GŁOWĘ I W DROGĘ!!!
W ubiegłym tygodniu (14 czerwca) najmłodsza reprezentacja piłkarska z naszej szkoły wzięła udział w Turnieju o Puchar Wójta gminy Konopnica w piłce nożnej drużyn mieszanych z klas I-III. Zawody przeprowadzone zostały w szkole podstawowej w Stasinie na boisku trawiastym. W rozgrywkach uczestniczyły reprezentacje pięciu szkół z terenu naszej gminy. Nasi uczniowie zaprezentowali wysoki poziom umiejętności piłkarskich oraz wykazali ogromną wolę walki. Byli wspierani dopingiem przez grupę szkolnych pomponiarek. Dzięki uczestnictwu w Turnieju zdobyli doświadczenie, a także poznali wielu nowych kolegów i koleżanek. Gratulujemy!
Skład drużyny: Jakub Kuś, Jakub Szymański, Emilia Wójcik, Lena Wójcik, Michalina Krzysiak, Natalia Karkocha, Szymon Gonder, Mikołaj Wardak, Mateusz Wełna
Pomponiarki: Ola Krzysiak, Kinga Łazuka, Tosia Michalska.

Subcategories