15 września 2023r. uczniowie klasy III z wychowawczynią i rodzicami wybrali się na mogiłę pomordowanych podczas II wojny światowej. Po uporządkowaniu terenu wokół mogiły, uczniowie zapalili znicze. Będziemy zawsze pamiętać o tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce 16 czerwca 1940r.
Dzień 15 września upłynął w naszej szkole pod znakiem ,,Kropki”. Królowała kreatywność, talent, odwaga. Dziękuję wszystkim za wspólną zabawę.
11 września w bibliotece w Radawcu Dużym odbyła się 12 edycja Narodowego Czytania. W tym roku lekturą była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Uczestnikami spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich „Radawczanki” i Klub Seniora z Radawca Dużego. Naszą szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Hanna Szymańska i nauczycielka języka polskiego, p. Anna Woźniak. Spotkaniu z rodzinami Bohatyrowiczów i Korczyńskich otoczonych przepiękną nadniemeńską przyrodą towarzyszyły refleksje związane z dziedzictwem powstania styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci. Wspólne czytanie uświetnił koncert skrzypcowy w wykonaniu Hanny Król.
W przyszłym roku czytamy „Kordiana”.
Płatność za dożywianie odbywa się w formie bezgotówkowej,
Na konto wydzielonego rachunku bankowego szkoły Bank Spółdzielczy w Poniatowej Oddział w Kozubszczyźnie
64 8735 0007 4000 2624 2000 0100
W tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę i miesiąc np.: Jan Kowalski, kl.5, marzec
Płatność za dożywianie dokonujemy z góry do 10 każdego miesiąca na podstawie informacji o należności uzyskanej w sekretariacie szkoły lub w kuchni.

Subcategories