×

Error

insufficient image data in file `//cache/preview/ebab945b6212770dd9b2ad5241a45842.JPG' @ error/jpeg.c/ReadJPEGImage/1183
Sprawdziany w maju pisało 13 uczniów kl. III z naszej szkoły. Miały one na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji uczniów.
Na podstawie opracowanych wyników szkoła, uczeń, opiekun i nauczyciel otrzymują rzetelną informację zwrotną, co pozwala skutecznie podsumować umiejętności ucznia w następujących obszarach:
  • czytanie ze zrozumieniem
  • korzystanie z informacji, analiza i interpretacja,
  • słuchanie ze zrozumieniem,
  • pisanie - tworzenie wypowiedzi,
  • wiedza o języku,
  • liczenie i sprawność rachunkowa,
  • praktyczne umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych,
  • rozumienie podstawowych pojęć przyrodniczych,
  • obserwacje przyrodnicze oraz ich analiza.
 
Zestawienie wyników kl. III w porównaniu do wyników województwa i kraju:
 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

(OSKT) wydawnictwa OPERON

Rodzaj testu

Część polonistyczna

Część matematyczna

Część przyrodnicza

Wynik klasy III

88%

77%

68%

Wynik województwa

82%

77%

70%

Wynik Polski

82%

77%

68%

Sprawdzian Trzecioklasisty WSiP

Rodzaj testu

Część polonistycz-na

Część matematycz-na

Część przyrodnicza

Część społeczna

Część plastyczna

Część muzyczna

Wynik klasy III

89%

84%

92%

90%

97%

99%

Wynik województwa

75,5%

73,6%

84,4%

70,9%

80,1%

64,1%

Wynik Polski

77%

77%

86%

75%

83%

69%

 

Do egzaminu na kartę rowerową uczniowie klas IV przygotowują się na lekcjach techniki i to właśnie oni co roku stanowią większość uczniów, którzy uzyskują ten dokument. Tegorocznym wyjątkiem był Ireneusz Kapica - uczeń klasy III, który spełniając kryterium wieku, samodzielnie przygotował się i zadał egzamin na kartę rowerową. Tym samym Irek jako pierwszy uczeń naszej szkoły, który uzystał Kartę Rowerową w klasie III wpisał się w historię naszej Szkoły :). Dokument został mu wręczony w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego. Gratulujemy i życzymy szerokości!
Rano rozpoczęło się  ostatnie spotkanie uczniów, rodziców, nauczycieli i  pracowników szkoły.  Pierwszym punktem programu była  część artystyczna, którą przygotowały dzieci z klasy IV i V. Motywem przewodnim krótkiego przedstawienia były wakacyjne plany i podróże do ciekawych miejsc w Polsce.
Uczniowie z klas ósmych pożegnali swoich nauczycieli i pracowników szkoły, dziękując im za  trud edukacji, wychowania i opieki.  Dokonali przekazania Sztandaru Szkoły młodszym kolegom i złożyli uroczyste ślubowanie. Na forum szkoły zostały im wręczone świadectwa i pamiątkowe dyplomy absolwenta.
Przyszedł też czas na wyróżnienia i nagrody dla uczniów z klas  I  - VII oraz podziękowania dla rodziców, którzy w tym roku wspierali naszą placówkę bezinteresowną pomocą. Wręczyła je w obecności wychowawców dyrektor szkoły. Pani Hanna Szymańska przekazała też listy gratulacyjne rodzicom i nagrody pieniężne uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym otrzymali najwyższe średnie ocen : w pierwszym semestrze był to Krzysztof Kazimierczak z klasy IV, a na koniec drugiego semestru - Nina Dobroczyńska z klasy VIIIa. Pamiątkowe dyplomy uzyskali laureaci gminnego konkursu szachowego i laureaci konkursu z język angielskiego „Oxford”. Pani Monika Sito podziękowała uczniom, którzy z sukcesami reprezentowali szkołę w zawodach sportowych. Dyrektor szkoły i nauczyciele życzyli wszystkim zebranym udanego i bezpiecznego wypoczynku. Pociąg na wakacje odjechał …..
We wtorek 21 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 w naszej szkole został rozegrany Turniej Szachowy pod patronatem Wójta Gminy Konopnica. Turniej skierowany był do uczniów szkół podstawowych w naszej gminie.
Celem zawodów była popularyzacja szachów wśród dzieci oraz wyłonienie indywidualnych mistrzów gminy Konopnica w kategorii I-III oraz IV - VIII.
Ta niezwykle pasjonująca, wymagająca logicznego myślenia gra planszowa, której współczesne zasady ukształtowały się jeszcze w średniowieczu, przyciąga coraz to młodszych graczy. Podczas rozgrywania partii szachowych widać było na twarzach dzieci radość, pozytywne emocje oraz skupienie uwagi.
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Szkoła Podstawowa kl. I-III:
1 miejsce – Ireneusz Kapica – kl. III - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
2 miejsce – Filip Żytyński - kl. III - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
3 miejsce – Juliusz Sapko - kl. III - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII:
1 miejsce - Szymon Trzaska – kl. VIIIb - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
2 miejsce – Jakub Gołofit - kl. VIII – Szkoła Podstawowa w Stasinie
3 miejsce – Filip Ludian – kl. VIIIb - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
Zwycięzcy turnieju otrzymali puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy i nagrody pocieszenia za udział.
Mamy nadzieję, że ten turniej na stałe wpisze się do sportowego kalendarza imprez szkół w naszej gminie.

Powracający do swoich domów uchodźcy z Ukrainy, będący pod opieką punktu pomocy uchodźcom w Lublinie potrzebują walizek. Jeśli masz taką, która nadaje się choćby na jedną podróż (lekko pęknięta, przetarta itp) i chciałbyś pomóc to zapraszamy z nią na zakończenie roku szkolnego! Walizki będą odbierane przy sekretariacie szkoły przed uroczystością zakończenia roku szkolnego.

Subcategories