baśnie

,,BAŚNIE - ROZWIJAJĄ WRAŻLIWOŚĆ, WYOBRAŹNIĘ,WZBOGACAJĄ SŁOWNICTWO ,UCZĄ MYŚLENIA,WARTOŚCI MORALNYCH I POMAGAJĄ W ZROZUMIENIU SIEBIE, LUDZI I ŚWIATA”

16.10.2017r. uczniowie klas I-III wybrali się w podróż w najdalsze zakątki polskich baśni z Teatrem Wrocławskim in Art.
Obejrzeli spektakl składający się z trzech przedstawień: „Szewczyk Dratewka”, „Żywa Woda”, „Złota Kaczka”, który zabrał ich do źródła, w którym każdy może dostać odpowiedź na pytanie: „Co jest miarą prawdziwego człowieka”. Dobre serce szewczyka Dratewki sprawiło, że zwierzęta przychodzą mu z pomocą w godzinie najcięższej próby. Pewien młodzieniec zdobywa uzdrawiającą wodę dla chorej matki tylko dlatego, że nie ulega pokusom bogactwa i sławy, a ubogi czeladnik w „Złotej Kaczce” odrzuca takie bogactwo, którym nie można się dzielić, w zamian otrzymując proste lecz szczęśliwe życie. Różne formy teatralne, barwne kostiumy, lalki i scenografia wszystkim bardzo podobały się.
W dniu 24 października 2018r. b.r. (środa) o godzinie 16.30 odbędą
się na sali gimnastycznej warsztaty dla rodziców na temat:
„Środki psychoaktywne i cyberprzemoc” prowadzone przez teatr „Kurtyna” z Krakowa
po spotkaniu rodzice przejdą do klas z wychowawcami.
o Oddział przedszkolny 4 latki – mgr Anna Pencuła – sala nr 5
o Oddział przedszkolny 5 latki – mgr Renata Jarska - sala nr 3
o Oddział przedszkolny 6-7 latki – mgr Renata Jarska - sala nr 2
o klasa I – mgr Renata Wojtaszko– sala nr 9
o klasa II – mgr Beata Jaroszewska– sala nr 10
o klasa III – mgr Katarzyna Tymicka - świetlica
o klasa IV – mgr Wioleta Żydek - sala nr 6
o klasa Va – mgr Joanna Kurnicka - sala nr 11
o klasa Vb – mgr - Anna Woźniak sala nr 8
o klasa VI – mgr Monika Sito – sala gimnastyczna
o klasa VII – mgr Liliana Bator – sala nr 4
o klasa VIII – mgr Anna Plewik – sala nr 1
Po zebraniu rodzice klas VII i VIII będą mieli spotkanie z Panią Anną Woźniak odnośnie zasad rekrutacji
i egzaminu ósmoklasisty. Po spotkaniach w klasach zapraszam Radę Rodziców.
Zapraszamy!
15 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia z tej okazji złożyła obecnym Pani Dyrektor Hanna Szymańska. Dzieci odśpiewały gromkie „Sto lat”. Podczas uroczystości Nagrodę Dyrektora Szkoły odebrały: pani Renata Jarska, pani Liliana Bator, pani Jolanta Żydek. Uczniowie klasy IV wraz z wychowczynią p. Wioletą Żydek przygotowali krótką część artystyczną, w trakcie której nadali honorowe tytuły i wręczyli kolorowe korony swoim pedagogom i pracownikom szkoły. Spotkanie zakończyło się wręczeniem kwiatów przez Samorząd Uczniowski nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.
Zebraliśmy się tu dzisiaj w sprawie,
Aby razem spędzić ten czas na zabawie.
Choć goście szacowni i poważne miejsce,
Pozwolimy sobie pośmiać się przy święcie.
Obchodzą je dzisiaj wszyscy pedagodzy,
Krzewiciele wiedzy, wychowawcy drodzy
Oraz liczna grupa dzieci i młodzieży,
Która do systemu oświaty należy.
Czyli krótko mówiąc – jest to święto szkoły!
Jej to poświęcamy ten program wesoły
Dziś jest poniedziałek – dzień powszedni
Ale milszy niż niedziela
No bo dzisiaj mamy przecież…
Dzień Nauczyciela!!!
W ramach działań profilaktycznych 11.10.2018r wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z naszym Panem Dzielnicowym- sierżantem sztabowym Piotrem Wadowskim. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Rozmawiał z dziećmi o właściwym zachowaniu się wobec kolegów i koleżanek. Uczniowie klas starszych mogli się również dowiedzieć jak unikać zagrożeń związanych z nieumiejętnym korzystaniem z portali społecznościowych i telefonów komórkowych. Mali i duzi uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek zaproszonego gościa.