rekrutacja
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym informuje, że zapisy do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej rozpoczną się 19 lutego 2018r. Zapisu będzie można dokonać w sekretariacie szkoły po wcześniejszym wypełnieniu karty zgłoszenia wraz z dołączeniem kopii dokumentu potwierdzającego nadanie numeru pesel kandydata.
Oferujemy dla uczniów klasy I zajęcia pozalekcyjne, bezpłatne:
 •  Naukę języka hiszpańskiego w podziale na grupy.
 •  Zajęcia matematyczno- przyrodnicze.
 •  Terapię logopedyczną dla dzieci z wadą wymowy.
 •  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
 •  Plastykoterapię, muzykoterapię i biblioterapię.
 •  Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Dyrektor Szkoły - Hanna Szymańska

 

word 1  Wniosek o przyjęcie do odziału przedszkolnego (doc)                  

Podczas spotkania podsumowującego pracę szkoły w I semestrze roku szk. 2017/2018 nadszedł czas na docenienie najlepszych. Wśród wielu zdolnych i pracowitych uczniów najwyższe wyniki w nauce uzyskała reprezentantka kl. IVB – Natalia Żydek (śr. ocen 5,45). Jej dojrzała osobowość może stać się drogowskazem dla wielu ambitnych osób. Pani Dyrektor Hanna Szymańska wręczyła rodzicom dziewczynki List Gratulacyjny, zaś najlepszej przekazała Nagrodę Dyrektora Szkoły.
Natalko, w tej niezwykłej drodze wzwyż życzymy dalszych sukcesów!

W dniu 13 lutego 2018r. b.r. (wtorek) o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami

Od godz. 16.30 do 17.00 odbędzie się zebranie ogólne na sali gimnastycznej następnie wychowawcy przejdą z rodzicami do sal.

 • oddział przedszkolny 4-latki – mgr Anna Pencuła – sala nr 5
 • oddział przedszkolny 5-6-latki – mgr Renata Wojtaszko - sala nr 2
 • klasa I – mgr Beata Jaroszewska– świetlica
 • klasa II – mgr Katarzyna Tymicka– sala nr 10
 • klasa III – mgr Renata Jarska - sala nr 9
 • klasa IV a– mgr Joanna Kurnicka - sala nr 11
 • klasa IV b – mgr Lidia Skubisz - sala nr 6 (nowa)
 • klasa V – mgr Monika Sito - sala nr 8
 • klasa VI – mgr Liliana Bator – sala nr 4
 • klasa VII – mgr Anna Plewik – sala nr 1

Zapraszamy!