Uczniowie klasy VII wzięli udział w akcji Krajowej Administracji Skarbowej realizowanej pod hasłem „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” Tegoroczna edycja jest skierowana do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i wszystkich szkół średnich.
Cel kampanii to uświadomienie społeczeństwu, że:
• hazard jest niebezpieczny i potrafi zniszczyć życie rodzinne, sytuację finansową i zdrowie,
• osoby uzależnione podkreślają korzyści z hazardu i koncentrują się na możliwościach wygranych oraz pieniądzach.
Przekaz kampanii koncentrował się na pokazaniu, że urządzanie gier hazardowych jest nielegalne i niebezpieczne. Akcja edukacyjna KAS organizowana jest pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.