„Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać.”
Terry Pratchett

W ostatnich dniach lutego klasy 5 i 6 wraz wychowawczyniami odwiedziły Mogiłę pomordowanych mieszkańców Radawca. Uczniowie poznali tragiczną historię z okresu II wojny światowej zapisaną we wspomnieniach mieszkańców. Rozmawiali o konfliktach międzyludzkich, które również dziś niosą śmierć i cierpienie. Dzieci tradycyjnie uprzątnęły miejsce pamięci, zapaliły symboliczne znicze, omówiły modlitwę za zmarłych.
Dziękujemy mamom dzieci z klasy 5, które towarzyszyły nam i pomagały w porządkowaniu Mogiły i pomnika.