W dn. 2 lutego br. odbyło się spotkanie rodziców uczniów naszej szkoły z Dyrekcją, podczas którego podsumowano I semestr. Zgodnie z tradycją nagrodzeni zostali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. W tym semestrze prymusami okazali się dwaj czwartoklasiści: Ireneusz Kapica i Jakub Wadowski. Obaj uzyskali średnią ocen 5,18 i zachowanie wzorowe. Podczas spotkania Pani Dyrektor Hanna Szymańska pogratulowała rodzicom nagrodzonych uczniów i wręczyła im listy gratulacyjne.