Sprawdziany w maju pisało 13 uczniów kl. III z naszej szkoły. Miały one na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji uczniów.
Na podstawie opracowanych wyników szkoła, uczeń, opiekun i nauczyciel otrzymują rzetelną informację zwrotną, co pozwala skutecznie podsumować umiejętności ucznia w następujących obszarach:
  • czytanie ze zrozumieniem
  • korzystanie z informacji, analiza i interpretacja,
  • słuchanie ze zrozumieniem,
  • pisanie - tworzenie wypowiedzi,
  • wiedza o języku,
  • liczenie i sprawność rachunkowa,
  • praktyczne umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych,
  • rozumienie podstawowych pojęć przyrodniczych,
  • obserwacje przyrodnicze oraz ich analiza.
 
Zestawienie wyników kl. III w porównaniu do wyników województwa i kraju:
 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

(OSKT) wydawnictwa OPERON

Rodzaj testu

Część polonistyczna

Część matematyczna

Część przyrodnicza

Wynik klasy III

88%

77%

68%

Wynik województwa

82%

77%

70%

Wynik Polski

82%

77%

68%

Sprawdzian Trzecioklasisty WSiP

Rodzaj testu

Część polonistycz-na

Część matematycz-na

Część przyrodnicza

Część społeczna

Część plastyczna

Część muzyczna

Wynik klasy III

89%

84%

92%

90%

97%

99%

Wynik województwa

75,5%

73,6%

84,4%

70,9%

80,1%

64,1%

Wynik Polski

77%

77%

86%

75%

83%

69%