Od 16 maja uczniowie klas ósmych będą mogli rozpocząć wypełnianie wniosków do szkoły pierwszego wyboru w systemie rekrutacji elektronicznej. Większość z nich jest już wie, w jakiej placówce chce kontynuować naukę. Podejmujemy nadal szereg działań, aby wpierać tych, którzy jeszcze wyboru nie dokonali.
28 kwietnia w naszej szkole dyżur pełniła P. Magdalena Jezierska - doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie. Z konsultacji korzystali zarówno uczniowie, jak i rodzice. dlatego zdecydowaliśmy zorganizować kolejne spotkanie. 28 kwietnia odbyło się również spotkanie rodziców uczniów klas ósmych z Dyrekcją, wychowawcami i p. Wioletą Żydek, która przeprowadziła szkolenie związane z zasadami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Przypomniano również procedury obowiązujące podczas egzaminu ósmoklasisty.
W dn. 5 maja gościliśmy p. Cezarego Dmowskiego, który uczniom klas ósmych zaprezentował ofertę rekrutacyjną XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie. Opowiedział o planowanych na rok 2022/23 oddziałach, przekazał uczniom foldery i odpowiedział na zadane pytania.
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie wybiorą rozsądnie i wszyscy dostaną się do wybranych szkół ponadpodstawowych.