Uroczystemu rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym towarzyszyły nadzieje dzieci, nauczycieli i rodziców na owocną i spokojną pracę w warunkach stacjonarnych. 1 września spotkania społeczności szkolnej odbyły się w dwóch turach. Jako pierwsze po wakacjach przywitały się ze swoimi wychowawcami dzieci z oddziałów przedszkolnych. Dla najmłodszych był to, po wakacyjnych spotkaniach adaptacyjnych, pierwszy kontakt z rówieśnikami i pracownikami szkoły.
Po Mszy świętej, którą odprawił w kościele parafialnym przy obecności Pocztu Sztandarowego Szkoły proboszcz - ksiądz Stanisław Papierz, na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego udali się uczniowie z klas I – VIII. Podczas obu spotkań dzieci, młodzież i ich rodziców powitała dyrektor szkoły pani Hanna Szymańska. Tego dnia wręczyła również nagrodę za najlepsze osiągnięcia w nauce w I semestrze ubiegłego roku szkolnego uczennicy Lenie Łazuce z kl. V. Gratulacje i kwiaty odebrała obecna na uroczystości mama dziewczynki. Dyrektor szkoły przedstawiła wychowawców klas i nauczycieli, wśród których znaleźli się również ci rozpoczynający pracę w naszej placówce.
Po wysłuchaniu krótkich informacji o organizacji początku roku szkolnego uczniowie i ich opiekunowie udali się na spotkania do klas.
Całej społeczności szkolnej – uczniom, nauczycielom, dyrektorowi, pracownikom administracji i rodzicom życzymy zdrowia, spokoju oraz pracy przynoszącej wiele satysfakcji.