rekrutacja
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym informuje, że zapisy do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej rozpoczną się 19 lutego 2018r. Zapisu będzie można dokonać w sekretariacie szkoły po wcześniejszym wypełnieniu karty zgłoszenia wraz z dołączeniem kopii dokumentu potwierdzającego nadanie numeru pesel kandydata.
Oferujemy dla uczniów klasy I zajęcia pozalekcyjne, bezpłatne:
  •  Naukę języka hiszpańskiego w podziale na grupy.
  •  Zajęcia matematyczno- przyrodnicze.
  •  Terapię logopedyczną dla dzieci z wadą wymowy.
  •  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
  •  Plastykoterapię, muzykoterapię i biblioterapię.
  •  Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Dyrektor Szkoły - Hanna Szymańska

 

word 1  Wniosek o przyjęcie do odziału przedszkolnego (doc)