W dn. 2 lipca OKE opublikowało informacje o wynikach, jakie uzyskali nasi uczniowie na egzaminie ósmoklasisty. Przystąpiło do niego 10 uczniów, z czego 2 posiada opinię PPP. Mimo wielu trudności związanych ze zdalnym nauczaniem, nasi uczniowie uzyskali z języka polskiego najwyższy wynik w gminie, a z j. angielskiego wyniki wyższe od gminy, województwa i kraju.
Język polski - 76 % (kraj - 60%, województwo - 61%, gmina - 71%) -stanin 9.
Matematyka - 44% (kraj - 47%, województwo - 47%, gmina - 57%) - stanin 5.
Język angielski - 77% (kraj - 66%, województwo - 63, gmina - 74%) - stanin 7.
Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie szkół w gminie Konopnica uzyskali najwyższe wyniki w powiecie lubelskim z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Uczniom klasy VIII i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Rozkład skali staninowej

Numer i nazwa pozycji na skali staninowej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

najniższy

bardzo niski

niski

niżej średni

średni

wyżej średni

wysoki

bardzo wysoki

najwyższy