Uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia, przede wszystkim czwarto i piątoklasiści, przystąpili najpierw do trudnego egzaminu teoretycznego, a później praktycznego - sprawdzającego umiejętność jazdy na rowerze. Choć łatwo nie było, wszyscy wzorowo pokonali wyznaczoną trasę na przygotowanym do tego celu placu manewrowymi i już wkrótce otrzymają upragnione „karty rowerowe”. Gratulacje!