Dnia 20 lutego odbędzie się etap szkolny konkursu wiedzy pożarniczej. Chętnych uczniów proszę o przygotowanie się z zamieszonych poniżej testów. Hasło do dokumentu zostanie podane w trakcie zajęć lekcyjnych przez nauczyciela techniki lub będzie dostępne w sekretariacie szkoły.

word 1 testy (doc)