Od 20. października starsi uczniowie naszej szkoły uczą się zdalnie, a 9. listopada ich los podzielili najmłodsi. Zaistniała sytuacja z pewnością stanowi wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale także ich rodziców i nauczycieli. Niezwykle cenne okazało się doświadczenie, jakie zdobyliśmy podczas nauczania zdalnego w minionym roku szkolnym. Główne problemy, które pojawiły się w związku z nowym sposobem nauczania, dotyczyły możliwości dostępu niektórych uczniów do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu w warunkach domowych. Wszyscy potrzebujący uczniowie otrzymali wsparcie ze strony szkoły poprzez możliwość wypożyczenia tabletów lub laptopów do nauki zdalnej.
Wszystkie lekcje w naszej szkole odbywają się online zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Nauczyciele wykorzystują do wideokonferencji Google Meet, Zoom, Skype. Podczas lekcji używają różnorodnych narzędzi TiK (m.in. lekcji Genial.ly, LearningApps, Quizlet, prezentacji, krzyżówek, quizów), które ułatwiają uczniom przyswajanie treści programowych, aktywizują ucznia i czynią zajęcia ciekawszymi. W przypadku trudności z opanowaniem materiału uczniowie korzystają z konsultacji oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych. Zdalne nauczanie to jednak nie tylko lekcje - uczniowie uczestniczą w różnego typu konkursach i działaniach inicjowanych przez Samorząd Uczniowski lub nauczycieli.
Frekwencja uczniów na lekcjach zdalnych jest bardzo wysoka, ale z pewnością wszyscy chcielibyśmy wrócić już do zajęć stacjonarnych. Przecież SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA...