18 stycznia 2021r. nasi najmłodsi uczniowie wracają do szkoły.
MEiN wspólnie z GIS i MZ przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych