8 grudnia uczniowie klasy VIII rozpoczęli Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem. Poszczególne jego części piszą w sali gimnastycznej w reżimie sanitarnym, mając do dyspozycji arkusze przygotowane zgodnie z wytycznymi CKE. Tym samym chcemy wiernie oddać procedury i atmosferę egzaminu państwowego.
Mamy nadzieję, że ta "próba generalna" pozytywnie wpłynie na przygotowania uczniów do właściwego egzaminu.