„Niech wyrosną z Was tacy, którzy do gwiazd wzlecieć zapragną.”
                                                              Janusz Korczak
Uroczystość pasowania na uczniów to bardzo ważny moment w życiu każdego pierwszoklasisty. W tym roku szkolnym ślubowanie i pasowanie na ucznia odbyło się w naszej szkole w dniu 9 października. Występ artystyczny uczniów klas pierwszych, z dumą zaśpiewany hymn Polski, recytacja patriotycznego wiersza „Kto Ty jesteś?”, biało-czerwona flaga, złożenie uroczystego Ślubowania oraz przyjęcie odpowiedniej postawy podczas Pasowania wzbudziły w nas wzruszenie i dumę. Pierwszaki stanęły na wysokości zadania – bardzo dojrzale i z powagą uczestniczyły w uroczystości. Dzięki swojej wspaniałej postawie zostały przyjęte do szkolnego grona gorącymi brawami. Ślubowanie zakończyło wspólne pozowanie do zdjęć.
Po uroczystości każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał legitymację szkolną oraz dyplom wraz gratulacjami i drobnymi upominkami od Rodziców, a także Kolegów z oddziałów przedszkolnych i klas starszych.
Gratulujemy i życzymy naszym Pierwszoklasistom dużo sukcesów podczas szkolnej wędrówki w odkrywaniu tajników wiedzy.