Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie to najważniejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu ustanowionym przez Radę Europy – Europejskim Dniem Języków. Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do promocji tych wartości. Uczniowie na lekcjach języka angielskiego rywalizowali w quizach wykorzystując m.in. aplikacje Quizziz i Wordwall , słuchali obcojęzycznych piosenek, tłumaczyli słówka na różne języki. Ochotnicy przygotowali również piękne plakaty promujące naukę języków (nie tylko angielskiego), wskazując jak ważna jest znajomość choć jednego języka obcego we współczesnym świecie.
Mamy nadzieję, że te działania zachęcą uczniów naszej szkoły do wytrwałej i systematycznej nauki.