Dzień 12.06.2020r.tj. piątek po Bożym Ciele, jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603). W tym dniu nie będą organizowane zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym, klasach I-III, zajęcia zdalne ani konsultacje.

W dniach 16-18.06.2020 (wtorek, środa, czwartek) odbędą się egzaminy ósmoklasistów, dzień wolny dla wszystkich pozostałych uczniów szkoły na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603).
W tych dniach z godnie z zaleceniami GIS, MZ, MEN, nie będą organizowane zajęcia w oddziale przedszkolnym, zajęcia zdalne ani konsultacje.