Drodzy Ósmoklasiści,
Wspierając Was w dążeniu do celu jakim w chwili obecnej jest dobry wynik egzaminu ośmioklasisty, publikujemy na naszej stronie materiały opracowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Przypominamy, że cały czas prowadzimy konsultacje dla Was według harmonogramu.
1. Materiały pomocnicze do pracy z arkuszem egzaminacyjnym (z lektorem):
2. Materiały pomocnicze do egzaminu z matematyki (z lektorem):
3. Materiały pomocnicze do egzaminu z języka poskiego: