W dn. 6 lutego w SP w Radawcu Dużym odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego Dyrektor szkoły, p.Hanna Szymańska przedstawiła wyniki klasyfikacji śródrocznej oraz podsumowała działania prowadzone na terenie placówki. Uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce, wręczono Nagrody Dyrektora Szkoły, a ich rodzicom kwiaty i listy gratulacyjne. Dyrekcja podziękowała nauczycielom za pracę w I semestrze oraz wyraziła wdzięczność dla rodziców za ich aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.