Kilkanaścioro uczniów z trzech szkół podstawowych naszej gminy: Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu tworzący gminny Lego Team Konopnica, po raz kolejny wzięło udział w turnieju FIRST Lego League w Kraśniku - największym takim turniej robotyki w Polsce!
Nasi młodzi inżynierowie od kilku miesięcy budowali i programowali autonomicznego robota zdolnego wykonywać misje w przestrzeni miejskiej zgodnie z tegoroczną tematyką turnieju "City Shaper". Turniej składał się z czterech ocenianych elementów: tzw. robot games czyli czasu kiedy roboty rywalizowały ze sobą wykonując określone zadania, pracy grupowej i oceny konstrukcji robota. Ocenie podlegał również projekt badawczy, czyli pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu. Lego Team Konopnica zajął się problemem dotyczącym komunikacji publicznej. Reprezentacja gminy w składzie z uczniami naszej szkoły: Adamem Chotkowskim, Markiem Bednarczykiem, Dawidem Jareckim, Pawłem Kowalskim, Damianem Siedliskim oraz Jakubem Węgorkiem zajęła III miejsce w kategorii "Research Project"– Gratulujemy!
Drużynę i jej pracę jak zawsze wspierali: Wójt Gminy Konopnica Pan Mirosław Żydek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym Pani Hanna Szymańska oraz rodzice uczniów  – dziękujemy!