19 grudnia w naszej szkole odbyła się uroczystość poprzedzająca święta Bożego Narodzenia. Wzięli w niej udział zaproszeni goście – ksiądz Proboszcz Stanisław Papierz, Inspektor ds. Oświaty pani Monika Kowalska, pani Małgorzata Cichosz z zaprzyjaźnionej Biblioteki Publicznej W Radawcu Dużym, pani Agnieszka Wróblewska ze Stowarzyszenia Pracowni Twórczych Działań w Radawczyku Drugim, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodziny.
Dzieci z oddziałów pięcio i sześciolatków, z klas III, IV, V, VIa, VIb i VIII rozpoczęły uroczystość przedstawieniem pt. „Jasność w ciemności świeci”. Opowiedziały, co wydarzyło się przed wiekami, gdy Franciszek ze współbraćmi po raz pierwszy wystawiali jasełka. W pierwszym akcie akcja toczyła się w Greccio, w drugim opowieść przeniosła widzów do Betlejem. Niezwykle ważną rolę odegrały w przedstawieniu zwierzęta, które wystąpiły w roli komentatorów. Treść zawierała mnóstwo humoru, ale także głębokich myśli, które swoją wyjątkową wymowę mają właśnie w okresie świątecznym. Pięknym uzupełnieniem tekstów wygłaszanych przez aktorów były pastorałki z wielkim zaangażowaniem zaśpiewane przez najmłodsze dzieci. Nastrojowe dekoracje, piękne kostiumy i rekwizyty to zasługa rodziców i przygotowujących jasełka nauczycieli. W dalszej części spotkania odczytany został fragment Pisma Świętego, a wszyscy zebrani modlili się wspólnie z księdzem proboszczem. Uroczystość zakończyło dzielenie się opłatkiem oraz składanie życzeń świątecznych i noworocznych.
 
W trakcie uroczystości rozdano nagrody i dyplomy organizowanych w ostatnim czasie konkursów i turniejów.
 
"Napiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa"
"Najpiękniejsza Kartka Świąteczna"
VIII Szkolny Turniej Szachowy