Przygotowania do uroczystości
Uroczysta Msza Święta
Zdjęcia z uroczystości
5 grudnia 2019 r. miała miejsce uroczystość, która dla nas – całej społeczności szkolnej – była niezwykłym wydarzeniem, świętowaliśmy bowiem 10. rocznicę nadania imienia Ziemi Lubelskiej Szkole Podstawowej w Radawcu Dużym.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św., którą sprawował ks. Tomasz Nowaczek, wikariusz z parafii pw. św. Marcina w Lublinie. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Rozpoczęła go Dyrektor szkoły Pani Hanna Szymańska, która powitała obecnych na uroczystości gości: Pana Jana Łopatę - Posła na Sejm RP, Sekretarza Gminy Konopnica Pana Konrada Banacha, Skarbnika Gminy Konopnica Panią Martę Skulimowską, Przewodniczącego Rady Gminy Konopnica Pana Andrzeja Dudę, Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP Pana Janusza Różyckiego, Radnych Gminy Konopnica - Panią Monikę Durlak, Pana Tomasza Brodziaka i Pana Krzysztofa Żydka, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół - Panią Anielę Sobolewską i Pana Mariusza Tomczyka oraz sołtysów - Panią Beatę Borygę i Pana Mariana Żydka. Szczególnie ciepło Pani Dyrektor powitała przedstawicielki szkolnej Rady Rodziców - Panią Monikę Sieńko i Panią Agnieszkę Trzaskę oraz wszystkich zgromadzonych rodziców, dziadków, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
Po przywitaniu wszystkich obecnych Pani Dyrektor oddała głos uczniom, którzy zaprezentowali  największe atuty  Lubelszczyzny. Uczniowie klas V i VIB przedstawili zarys historii  Lubelszczyzny, jednak szczególną uwagę poświęcili wydarzeniom z okresu II wojny światowej, które rozegrały się w Radawcu Dużym. Z kwiatami i świecami w dłoniach przypomnieli, jak 16 czerwca 1640 r. hitlerowcy zamordowali 100 mężczyzn ze wsi Radawiec i okolic. Uczniowie oddali hołd pomordowanym i opowiedzieli o tym, jak dla upamiętnienia tego tragicznego zdarzenia szesnastego dnia każdego miesiąca udają się na mogiłę, zapalają znicze i składają kwiaty.  Chwile zadumy przerwali uczniowie klas II i III, którzy dziarsko wkroczyli na scenę, by zaprezentować taniec i strój charakterystyczny dla naszego regionu. Ubrani w piękne stroje krzczonowskie, żywiołowo zatańczyli polkę lubelską.   Kolejną odsłonę Lubelszczyzny przedstawiły dzieci z oddziałów przedszkolnych i klasy I, które zainscenizowały legendy lubelskie. Mali aktorzy przypomnieli nam, w jaki sposób nadano nazwę miastu Lublin i perypetie lublinian, którzy zapragnęli, by ich miasto otrzymało herb. Kolejna grupa przedszkolaków nawiązała do muzyków, którzy wywodzą się z ziemi lubelskiej niczym z "fabryki talentów". Przy dźwiękach piosenek Bajmu i Budki Suflera bawili się świetnie nie tylko "aktorzy", ale wszyscy uczestnicy uroczystości. Prezentując atrakcje Lubelszczyzny, nie można zapomnieć o potrawach regionalnych. Uczniowie kl. VIb przedstawili  przygotowane  przez rodziców cebularze, pieróg gryczany i pierogi lubelskie,  którymi można było się poczęstować. Niektórzy po raz pierwszy spróbowali tzw. gryczaka. Następnie klasa VIa zabrała uczestników uroczystości w podróż po najbardziej znanych miastach Lubelszczyzny i przedstawiła ciekawostki dotyczące Lublina, Kazimierza Dolnego i Puław. Wśród prezentowanych atrakcji  naszej małej ojczyzny nie zabrakło również sportu. Uczniowie klasy VII  zainscenizowali Gali Mistrzów Sportu Ziemi Lubelskiej, podczas której przedstawili sylwetki wybitnych sportowców związanych z Lubelszczyzną. Przy prezentacji flory i fauny Ziemi Lubelskiej siły połączyli uczniowie klasy IV
i najmłodsze przedszkolaki, którzy przebrani za zwierzątka zadawali zagadki. Zwieńczeniem programu artystycznego było wspólne odśpiewanie piosenki "Ach, lubelskie". Po uroczystości zaproszeni goście, uczniowie i rodzice mogli wziąć udział w kiermaszu świątecznym, który przygotowała Rada Rodziców.        
          To był niezwykły dzień dla całej naszej szkolnej społeczności. Obchodząc 10. rocznicę nadania imienia szkole, podkreśliliśmy, że jesteśmy  niezwykle dumni z lokalnych zwyczajów i tradycji, pragniemy je ciągle poznawać i kultywować,  a kiedyś przekazać następnym pokoleniom. Chcemy godnie reprezentować Lubelszczyznę, bo - jak mówi poeta - „innej takiej ziemi w świecie nie ma...”