4 października 2019 r. w Światowym Dniu Uśmiechu w naszej szkole miała miejsce uroczystość pasowania na uczniów dzieci z klasy pierwszej. Rangę uroczystości podkreślił fakt przybycia przedstawicieli Urzędu Gminy Konopnica: pana Wójta Mirosława Żydka, Zastępcy Wójta pani Anny Olszak oraz Inspektora Oświaty w naszej gminie, pani Moniki Kowalskiej.
Uśmiechnięci pierwszoklasiści z dumą zaprezentowali swój program artystyczny. Śpiewając piosenki, grając na instrumentach, tańcząc i recytując, udowodnili, że w pełni zasłużyli na przyjęcie ich do grona uczniów naszej szkoły.
Niezwykle podniosłym momentem podczas uroczystości  było złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia przez Panią Dyrektor Szkoły  Hannę Szymańską. Program artystyczny  zaprezentowany  podczas  uroczystości przez dzieci z klasy I został przygotowany  pod kierunkiem  wychowawczyni p. Anny Stręciwilk. Zgodnie z naszą szkolną tradycją klasa I otrzymała w dniu swojego święta wiele upominków: od Wójta Gminy Konopnica,  księdza Proboszcza, rodziców i od wszystkich klas. Rodzice przygotowali również poczęstunek dla dzieci, gości i nauczycieli.
Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wielu wzruszeń, nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Mamy nadzieję, że każdy dzień w naszej szkole przyniesie naszym pierwszoklasistom dużo radosnych chwil.