Nasza szkoła po raz drugi przyłączyła się do obchodów Europejskiego Dnia Języków.
Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie:
• ponad 200 języków europejskich
• 24 języki urzędowe UE
• około 60 języków regionalnych i języków mniejszości
• wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.
Jest on okazją do:
• popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie
• promowania różnorodności językowej i kulturowej
• zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.
W ramach uroczystości nauczycielki języka angielskiego i hiszpańskiego przygotowały gry i zabawy, dzięki którym uczniowie klas IV-VIII mogli sprawdzić swoją znajomość różnych języków europejskich. Uczestnicy zabawy ćwiczyli języki dzięki specjalnej stronie www.babadum.com, rywalizowali w quizie przygotowanym za pomocą aplikacji Kahoot oraz odgadywali języki na podstawie usłyszanych fragmentów piosenek. Mogli również wykazać się wiedzą na temat takich krajów jak Grecja, Niemcy, Hiszpania, Włochy czy Rosja.