19 czerwca nadszedł długo wyczekiwany przez uczniów dzień - zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęta została mszą św. w kościele parafialnym w Radawcu Dużym. Następnie w sali gimnastycznej zgromadziła się cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i rodzice, a Dyrektor szkoły Hanna Szymańska przywitała zebranych. Swoją obecnością uroczystość uświetnili Wójt Gminy Konopnica - Pan Mirosław Żydek oraz jego Zastępca - Pani Anna Olszak. Spotkanie rozpoczęło się od ślubowania absolwentów Szkoły Podstawowej im.Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym oraz przekazania sztandaru uczniom klasy siódmej. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Konopnica, który nagrodził uczniów klasy ósmej i pogratulował ich rodzicom. Zakończenie roku szkolnego stało się również okazją do podsumowania Projektu "Rozwijamy Skrzydła". Uczniowie przygotowani przez p. Annę Woźniak i p. Annę Stręciwilk zaprezentowali baśń, w której pojawiły się nawiązania do realizowanych w ramach projektu zajęć. Następnie Dyrektor szkoły Hanna Szymańska wręczyła nagrody uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, odnieśli sukcesy w konkursach lub mieli 100% frekwencję. Nagrodę otrzymała również uczennica kl. Vb, Natalia Żydek - uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole. Dyplomy absolwenta odebrali ósmoklasiści, którym Dyrekcja pogratulowała wysokich wyników uzyskanych na egzaminie OKE. Dyrekcja podziękowała również Rodzicom, którzy aktywnie wspierali działania szkoły. Ostatnim elementem uroczystości było pożegnanie przez nauczycieli i przedstawicieli rodziców p. Joanny Kurnickiej i podziękowanie jej za pracę w SP w Radawcu Dużym. Następnie uczniowie po raz ostatni w tym roku szkolnym weszli do klas, by odebrać upragnione świadectwa. Życzymy wszystkim bezpiecznego i udanego wakacyjnego wypoczynku!
Do zobaczenia we wrześniu!!!