W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy IV realizowali na zajęciach technicznych program wychowania komunikacyjnego. Na początku czerwca  ci którzy ukończyli 10 lat przystąpili do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową. Część z nich zaliczyła test i w ostatnim tygodniu na przygotowanym do tego celu placu manewrowym odbył się egzamin praktyczny. Zdecydowana większość z nich zdała część praktyczną i oczekują na wydanie dokumentu uprawniającego do poruszania się po drogach publicznych. Serdecznie gratulujemy i życzymy "szerokiej drogi"!