W dniu 22 maja 2019r. odbędą się zebrania z rodzicami.

Od godz. 16.00 do 17.00 rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I – III:
• oddział przedszkolny 3-4 latki - mgr Anna Pencuła - sala nr 5,
• oddział przedszkolny 5 latki - mgr Renata Jarska - sala nr 3,
• oddział przedszkolny 6 latki - mgr Anna Stręciwilk - sala nr 2,
• klasa I - mgr Renata Wojtaszko - sala nr 9,
• klasa II - mgr Beata Jaroszewska - sala nr 10,
• klasa III - mgr Katarzyna Tymicka - sala nr 8.

Od godz. 17.00 do 18.00 rodzice uczniów klas IV – VIII:
• klasa IV- mgr Wioleta Żydek – sala nr 8,
• klasa Va - mgr Joanna Kurnicka - sala nr 11,
• klasa Vb - mgr Anna Woźniak - sala nr 6,
• klasa VI - mgr Krzysztof Nowak – biblioteka,
• klasa VII - mgr Liliana Bator - sala nr 4,
• klasa VIII - mgr Anna Plewik - sala nr 1

Zapraszamy!