30 kwietnia uczciliśmy w szkole Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Na wybranych lekcjach uczniowie wykonywali z papieru i patyczków niewielkie flagi, które zobowiązali się umieścić w dowolnym miejscu swojego domu. Odbyły się rozmowy na temat znaczenia symboli narodowych oraz 15 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Dotychczasowe lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej obfitowały w niesamowity rozwój gospodarki, wzrost zatrudnienia, spadek bezrobocia. Wszystko to - obok swobody podróżowania, studiowania i pracowania w dowolnym miejscu Unii i zdecydowanej poprawy bytu stało się faktem. Pierwszy dzień maja to również Święto Pracy.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Jest to święto stosunkowo młode. Ustanowiono je w 2004 roku. Obchodzi się je poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji i manifestacji. Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie.

3 maja obchodzimy Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Upamiętnia ono uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów z 3 maja 1791 roku, która była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie i doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia.