30 marca 2019 rozstrzygnięto XXXV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej. Na konkurs nadesłano 8695 zestawów wierszy, opowiadań i prób dramatycznych z 561 szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z całej Polski , Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i Ukrainy. Wśród wyróżnionych znalazł się również uczeń kl. VII naszej szkoły - NATAN LUDIAN.
Gratulujemy Natanowi z nadzieją na to, że odniesiony sukces zmotywuje Go do podejmowania kolejnych prób literackich.