Jak co roku, 21 marca dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III pożegnały zimę, powitały wiosnę. Uczniowie byli na spacerze w poszukiwaniu pierwszych jej oznak. Towarzyszyły im kolorowe Marzanny, symbol odchodzącej zimy. Zebrane wokół słomianych kukieł dzieci donośnymi okrzykami „Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno, Ciebie pożegnamy, wiosnę powitamy” oraz przy śpiewie piosenki „Maszeruje wiosna” powitały tę zawsze oczekiwaną porę roku.