W dn. 5 marca 2019 uczniowie klas IV - VIII uczestniczyli w warsztatach "Mowa nienawiści w internecie" prowadzonych przez p. Dorotę Mączkę z Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego Art-Presti w Lublinie. Podczas zajęć uczniowie definiowali zjawisko hejtu, dowiedzieli się również czym są cyberbulling i trolling. Atmosfera warsztatów sprzyjała aktywności uczniów, którzy chętnie wypowiadali się na temat przyczyn i skutków "mowy nienawiści" oraz dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z hejtem.