Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym informuje, że zapisy do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej rozpoczną się 18 lutego 2019 r. Zapisu będzie można dokonać w sekretariacie szkoły po wcześniejszym wypełnieniu karty zgłoszenia wraz z dołączeniem kopii dokumentu potwierdzającego nadanie numeru pesel, aktu urodzenia kandydata oraz wypełnieniu załączników dotyczących ochrony danych osobowych.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają zapewnione dwa posiłki: śniadanie i obiad.
Oferujemy bezpłatną pomoc logopedyczną i psychologiczną.

Zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 16 marca 2019 r. od godz. 10 00 – 13 00