6 lutego w Szkole Podstawowej w Radawcu Dużym odbyło się zebranie z rodzicami. Podczas spotkania w sali gimnastycznej Pani Dyrektor Hanna Szymańska podsumowała wyniki klasyfikacji semestralnej i podziękowała rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły. Uczennica kl. Vb Natalia Żydek otrzymała nagrodę dyrektora za najwyższe wyniki po I semestrze. Uzyskała średnią ocen 5,33. Pani Dyrektor pogratulowała uczennicy oraz jej rodzicom. Podziękowała również wszystkim zebranym za wysoką frekwencję podczas zebrań w I semestrze.