W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi informuję, że w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym – w czasie ferii- będą działały oddziały przedszkolne w godzinach od 8.00 do 13.00.od poniedziałku do piątku. Informuję, że w czasie ferii zimowych nie funkcjonuje świetlica szkolna. Dzieci są przyprowadzane na godzinę 8.00 i odbierane punktualnie o godzinie 13.00. Proszę o zgłaszanie dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach w terminie 11.02.19 r. do 22.02.2019 r. do 4 lutego 2019 r. /poniedziałek/ u wychowawczyń oddziałów przedszkolnych.