W dniu 12 grudnia 2018 r. odbędą się zebrania z rodzicami.

Od godz. 16:0 do 17:00 rodzice uczniów klas IV – VIII:
• klasa IV- mgr Wioleta Żydek - sala nr 8,
• klasa Va - mgr Joanna Kurnicka - sala nr 11,
• klasa Vb - mgr Anna Woźniak - sala nr 6,
• klasa VI - mgr Monika Sito – świetlica,
• klasa VII - mgr Liliana Bator - sala nr 4,
• klasa VIII - mgr Anna Plewik - sala nr 1
(z powodu zwolnienia wychowawcy w zastępstwie Pani Hanna Szymańska).

Od godz. 17.00 do 18.00 rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I – III:
• oddział przedszkolny 3-4 latki - mgr Anna Pencuła - sala nr 5,
• oddział przedszkolny 5 latki - mgr Renata Jarska - sala nr 3,
• oddział przedszkolny 6 latki - mgr Anna Stręciwilk - sala nr 2,
• klasa I - mgr Renata Wojtaszko- sala nr 9,
• klasa II - mgr Beata Jaroszewska- sala nr 10,
• klasa III - mgr Katarzyna Tymicka - sala nr 8.

Zapraszamy!