W dniu 21 listopada 2018r. od godziny 16.00 do godziny 17.00 odbędą się konsultacje.
Zapraszamy chętnych rodziców do rozmowy na temat zachowania i postępów w nauce swojego dziecka z nauczycielem wybranego przedmiotu.