21 września w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Około godziny 11.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest parking szkolny. Nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację - Pani Dyrektor, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.