Rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła” w roku szkolnym 2018/2019. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze m.in. z matematyki, j. angielskiego; terapeutyczne jak Terapia dysleksji „Ortograffiti”, czy Biblioterapia. Ponadto propozycja arteterapii rozwijającej kreatywność i indywidualizm obejmuje muzykoterapię, plastykoterapię czy teatroterapię. Przewidziano  także koła zainteresowań: przyrodnicze, chemiczne oraz biologiczne. Całość dopełnia opieka logopedyczna oraz możliwość gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej. Wprowadzono róznież język hiszpański. Atmosferę tworzą również pasje, które tutaj realizowane są poprzez świetną zabawę.
Oferta z zakresu robotyki dostarcza uczestnikom wiele radości i satysfakcji (Programowanie LEGO WeDo czy Programowanie LEGO Mindstorms). Projekt ,,Rozwinąć Skrzydła” to oprócz zajęć edukacyjnych również dodatkowe nowoczesne wyposażenie szkoły: nowa pracownia komputerowa, tablice interaktywne, tablety do nauki i języków obcych, wzbogacenie pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej, zakup Lego i innych pomocy dydaktycznych.
 
Zajęcia z mikroskopami
Zajęcia robotyki
Zajęcia robotyki WeDo