W czwartek 15 marca 2018 roku w Naszej szkole odbył się międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny". Konkurs ten wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie. Konkurs odbywa się co roku w trzeci czwartek marca. We wszystkich krajach uczestniczących z całego świata obowiązuje wspólna data konkursu oraz te same zestawy pytań, co podnosi atrakcyjność konkursu. Te same zadania w tym samym czasie rozwiązują uczniowie biorący udział w konkursie na całym świecie. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie talentów matematycznych, zachęcanie uczniów do wypróbowania swoich umiejętnośc w rywalizacji międzynarodowej. Kangur Matematyczny od lat cieszy się wśród uczniów dużą popularnością. W tym roku do konkursu przystąpiło aż 62 uczniów Naszej szkoły! Zmagania odbyły się na Sali gimnastycznej. Konkurs koordynowała Pani Magdalena Leziak. Nad prawidłowym jego przebiegiem czuwała Komisja Szkolna w składzie: Pani Magdalena Leziak - Przewodniczący, Pani Katarzyna Tymicka - Sekretarz, Pani Ludmiła Sołowko – Członek Komisji.

Uczniowie rozwiązywali zadania w następujących kategoriach:
• ŻACZEK – 13 uczniów klasy II
• MALUCH – 7 uczniów klasy III, 11 uczniów klasy IVa i 13 uczniów klasy IVb
• BENIAMIN – 8 uczniów klasy V i 2 uczniów klasy VI
• KADET – 8 uczniów klasy VII
Do rozwiązania testu mieli 75 minut. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę (zabawkę logiczną) za udział w konkursie.
Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki i trzymamy kciuki!
Magdalena Leziak